Angaż w Patron Service jako ciekawy możliwość na rozwój

Posted on 11/04/2019 2:20pm

W obecnych czasach do bezpieczeństwa ludzi i mienia przywiązuje się wielką ważność. Możności jest sporo i jest w stanie być realizowane w wielu rodzajach. Zapewnia to wielkie możności dla poszukujących pracy w owej branży.
Ochroniarz to fach pełniony głównie w agencjach ochrony, bądź w wewnętrznej służbie ochrony. Praca osoby na takim stanowisku polega na wykonywaniu zadań w formie ciągłej, lub sporadycznej, zależnie od potrzeb pracodawcy. Pracownik ochrony (polecamy hiperłącze do strony) może eskortować gotówkę, nadzorować znaki alarmowe, bądź strzec bezpieczeństwa w czasie imprez masowych.


Patron Serwis to jednostka świadcząca usługi w odcinku ochrony fizycznej ludzi i własności. Obszar wiedzionych usług włącza całą Polskę zgodnie z potrzebami aktualnych i przyszłych interesantów. Doskonale przeszkolona kadra, oraz wyposażenie stosowne ze normami honorowanymi przez specjalistów w sferze ochrony, umożliwiają pracę w profesjonalnej firmie.


oferta
Author: Alex Liivet
Source: http://www.flickr.com
praca w Patron Service sp z oo w charakterze ochroniarza jest ciekawym przedsięwzięciem na karierę, choć jest to zawód zdominowany właściwie przez panów. Obecnie, aby rozpatrywać przyjęcie pracy w charakterze pracownika ochrony należy przede wszystkim posiadać ukończone 21 lat i nie mieć wyroku za umyślne wykroczenie. Należy posiadać także zakończoną co najmniej szkołę gimnazjalną, oraz całkowitą zdolność do działań prawnych.
Ostatnim wymogiem jest nienaganna reputacja wydana przez odpowiedni organ policji, także brak toczącego się postępowania karnego.


Bardzo istotne są kursy i szkolenia, ponieważ certyfikaty i dyplomy pozwalają na ubieganie się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Tags: praca, IT, obszar, zawód