Biura tłumaczeń

Posted on 24/07/2020 7:57am

W czasach ogarniającej nas globalizacji, biegła znajomość co najmniej trzech języków zdaje się być obowiązkowa. Niestety niezbyt wielu z nas wystarczająco dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Najczęściej stosowany jest język angielski, lecz na zachodzie, na przykład we Wrocławiu, ze względu na bliskość granicy w przewadze jest język niemiecki.

Praca, biznesmen
Author: www.s-lab.pl
Source: www.s-lab.pl

Ponadto wielu Polaków wyjechało, lub planuje wyjechać za granicę szukać zatrudnienia nie znając odpowiednio dobrze języka, a to stwarza problemy. Na przykład czasami trzeba coś załatwić, napisać oficjalne pismo, napisać CV.

Jeśli myślisz, że przedstawiana kwestia jest ciekawa, wejdź na ten odnośnik, w najświeższym tekście (http://notariuszpokojski.pl/) również przeczytasz coś wartego zainteresowania!

W tego typu sytuacji niezbędny jest tłumacz - .

Kim jest tłumacz???
Tłumacz to persona, która poprzez znajomość chociaż dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi bądź też tekstu pisanego z języka pierwotnego na język pożądany. Przekład narzuca mu konieczność nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego przekazywania jego treści w języku, na który ma zostać przetłumaczony. Prócz wysokich kompetencji językowych, wprawny tłumacz musi cechować się zdolnością szybkiego uczenia się i różnorodną wiedzą, a przynajmniej bardzo dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi też być personą wzbudzającą zaufanie obydwóch stron, którym pomaga w komunikacji.

Rodzaje tłumaczeń
Istnieją dwa główne sposoby przekładania tekstów: pisemne oraz ustne. Wśród pisemnych wyodrębniamy:
1)tłumaczenia pisemne ogólne, czyli teksty na tematy ogólne, przykładowo listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne oraz inne tego typu rzeczy.

2)tłumaczenia pisemne specjalistyczne- obejmują teksty posiadające terminologię fachową z różnych dziedzin wymagające w czasie przekładu specjalnej dokumentacji i konsultacji eksperta. Należą do nich między innymi przekłady prawne, medyczne, techniczne oraz branżowe.

3)tłumaczenia pisemne przysięgłe - wykonywane są przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego specjalizującą się w tłumaczeniu między innymi dokumentów procesowych, urzędowych i akredytowaniu obcojęzycznych odpisów tego typu dokumentów. Tłumacz przysięgły warszawa może też poświadczać tłumaczenia oraz odpisy wykonane przez inne osoby. By tłumaczenie przysięgłe posiadało ważność urzędową musi posiadać pieczęć tłumacza.

Wśród tłumaczeń ustnych wyróżniamy dużo podrodzajów, między innymi:

4)Tłumaczenia ustne konferencyjne

-Symultaniczne (równoczesne) – odbywają się w izolowanej od dźwięków kabinie, przez którą najczęściej widać mówiącego oratora. Tłumacz nie posiada kontaktu z mówcą i gdyby miał jakieś problemy nie może go poprosić o powtórzenie komunikatu.

-Konsekutywne (następcze) - tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero, kiedy mówca skończy swoją przemowę (przemówienie może być podzielone na części). Najczęściej w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz podczas wykładu stoi obok przemawiającego, słucha go oraz sporządza notatki.

5)Tłumaczenia ustne prawne/sądowe – powinny być sporządzane przez tłumacza przysięgłego. Mogą one mieć formę symultaniczną lub konsekutywną.

Przy sporządzaniu tłumaczeń ustnych zazwyczaj używane są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, chyba że jest to tłumaczenie szeptane (tłumacz siedzi obok niedużej grupy słuchających osób i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź wykładowcy).

Gdzie szukać tłumacza???
Najlepszym sposobem, by znaleźć odpowiedniego tłumacza, jest internet. Należy jedynie wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę, na przykład: tłumaczenia włoski, biuro tłumaczeń ewentualnie, jeżeli jesteśmy zainteresowani konkretnym miastem, możemy dodać jego nazwę, przykładowo: biura tłumaczeń Warszawa. W następnej kolejności wystarczy się skontaktować z wybranym biurem, ustalić cenę i, jeśli to tłumaczenie pisemne, przesłać tekst oryginalny.

Nakłaniamy Cię, byś kliknął na hiperłącze (https://etteplan.com/pl/uslugi/systemy-wbudowane/bezpieczenstwo-cybernetyczne). Tam wyszukasz następne bardzo intrygujące wiadomości na zbliżony temat do tego, który znalazłeś na tej stronie.

Jeśli szukamy tłumacza przysięgłego, dobrze jest sprawdzić, czy wybrana przez nas persona jest na liście tłumaczy przysięgłych, znajdującej się na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wyświetl większą mapę

Tags: Internet, tłumacz, biuro, język angielski, język niemiecki, CV, tłumaczenia pisemne, listy motywacyjne, Tłumaczenia ustne, tłumaczenie szeptane, tłumaczenia