Cash flow monitoring i wskaźnik rotacji należności - co znaczą te istotne pojęcia?

Posted on 08/11/2018 7:20am

Cash flow monitoring to pojęcie, jakie pochodzi naturalnie z języka angielskiego. Symbolizuje ono protokół z przepływów pieniężnych oraz jest to jeden z niezwykle ważnych elementów rachunku przepływu pieniężnego. Na terenie Polski temu obowiązkowi są podrzędne każde jednostki, jakie prowadzą aktywność ekonomiczną albo przedsiębiorstwo. Rachunek przepływu finansowego został rozdzielony na trzy grupy, pierwszą z nich są przepływy skarbowe z aktywności operacyjnej.


sprawdź informacje o cash flow monitoring
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
W skład tej grupy wchodzą transfery ze sprzedaży produktów i usług, należności wynagrodzenia dla zaangażowanych pracowników, dodatkowo przepływy z tytułu opłat oraz podatków a także wypływy powiązane z płaceniem dostaw materiałów, produktów i także towarów.

Drugą grupą są przepływy skarbowe z działalności pieniężnej, takie jak na przykład dochody z emisji akcji oraz udziałów, wypływy związane ze spłatą kredytów i przychody z emisji papierów wartościowych. Dodatkowo w skład tej grupy wchodzą również wypływy powiązane z wykupieniem akcji przedsiębiorstwa i z tytułu wypłaty dywidend.


Kalkulator i pieniądze
Author: Jacob Edward
Source: http://www.flickr.com
A co wolno powiedzieć o trzeciej grupie? Są nią przepływy finansowe z aktywności inwestycyjnej. W jej skład wchodzi sprzedaż oraz kupno trwałych środków, użyczanie oraz przyjmowanie spłat kredytów i pożyczek, a także sprzedaż akcji i udziałów innych ekonomicznych podmiotów wespół z ich nabytkiem. Wskaźnik rotacji należności pokazuje w jakim stopniu firma albo jednostka kredytuje swych Klientów - polecana strona www. Ujawnia jak sporo razy w ciągu jednego roku firma może odtworzyć stan swych należności. Wskaźnik rotacji należności jest określany prostym wzorem, który definiowany jest jako iloraz przeciętnego pułapu opłat i zysków firmy ze sprzedaży.

Bardzo Ci się spodobał prezentowany tekst? Jeżeli tak, to sprawdź także rzetelne informacje (http://polvietravel.com/polski-przewodnik-w-sajgonie/), które posiadają pokrewne dane na publikowany tutaj wątek - jeśli chcesz, to zbadać kliknij tu!Rezultat odbierany z prostego wzoru winien mieścić się między 7,0 oraz 10,0. Jeśli rezultat wyjdzie mniejszy niż 7,0 będzie zdradzać to, iż dana firma albo przedsiębiorstwo posiada nazbyt duży poziom należności, co oznacza iż za bardzo kredytuje ono swoich Klientów.

Tags: papiery wartościowe, przychody, dochody, transfer