Etapy odzyskiwania należności od klienta charakteryzuje procedura pozasądowa albo sądowa.

Posted on 18/10/2019 10:07am

Podczas gdy spóźnia się klient z należnością za usługę, jaką dla niego zrealizowaliśmy, wówczas możemy zacząć procedurę odzyskiwania zadłużenia. Pełny proces to kilka kroków. Pierwszy etap to pozasądowe wezwanie konsumenta do zapłaty, a drugi krok to poprzez sąd.

Ponieważ w przedsiębiorstwach handlowych spóźnienia pieniężne są dzisiaj na porządku dziennym, z tej przyczyny prawo umów handlowych chroni się przed taką ewentualnością. Prawo umów handlowych ujmuje warunki dla sprzedającego jak również nabywającego. Gdy klient (sprawdź ofertę) nie wywiązuje się z płatności w określonym terminie, wówczas są podejmowane strategie windykacyjne. Przeważnie przesyła się wezwanie do należności. Istotne jest aby w wezwaniu do należności była data zapłaty długu i informacja za którą usługę powstał ten dług.
windykacja
Author: Kate Ter Haar
Source: http://www.flickr.com
Też w wezwaniu do zapłaty komunikujemy, że w wypadku braku należności czy też opóźnienia, sprawą zajmie się windykacja nalezności, z czym łączą się wydatki dla dłużnika. Wiele przedsiębiorstw, w jakich pracują doświadczeni radcy prawni czy też Kancelarie Prawnicze zajmujące się windykacją należności realizuje procedurę pozasądową nie tylko wysyłaniem wezwania do opłaty dłużnikowi, ale również kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie w sprawie należności powstałego długu w wskazanym terminie. Jeżeli dłużnik mimo przesyłanych do niego wezwań do opłaty dalej uchyla się od opłaty długu, wobec tego wolno zacząć strategię sądową. Odzyskiwanie należności od dłużnika na ogół zajmuje się komornik, jaki jest uprawniony rozporządzeniem sądowym do podjęcia należytych działań, ażeby dług odzyskać.Windykacja należności przewodzona przez egzekutora opiera się na zajęciu własności dłużnika, nieruchomości czy blokady konta bankowego w celu odzyskania należności. Naturalnie wcześniej pozostaje dłużnik zapoznany o tym, że sprawa została dana do egzekutora i o zajęciu przez komornika majątków dłużnika zamiarem odzyskania zadłużenia.

Tags: Sąd, komornik, dług, długi, radcy prawni, dłużnik, kancelarie prawnicze, procedury windykacyjne, wezwanie, zapłata, roszczenia, umowy handlowe

Author: ...
Source: Global LEX