Kontrola zewnętrzna - przez kogo może być wykonany

Posted on 18/08/2017 9:16am

Auditing zewnętrzny przeprowadzany jest przez niezależnych biegłych rewidentów od sprawdzanego podmiotu. Audyt musi być przeprowadzany przez osoby, które posiadają wszelkie uprawnienia do wykonywania badania sprawozdań finansowych. Audyt zewnętrzny może być przeprowadzany przez jednostki audytorskie a także niezależne instytucje, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki podmiot będzie poddany audytowi.

kontrola
Author: Day Donaldson
Source: http://www.flickr.com
Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do auditingu wewnętrznego, realizowany jest poprzez audytorów spoza firm audytowanej. Badają oni nie tylko stan majątkowy określonej firmy czy instytucji, ale też mogą sprawdzić efektywność kontroli wewnątrz jednostki. Podstawowym założeniem audytu zewnętrznego jest zbadanie zdolności do zrealizowania wyznaczonych wymagań. Odbiorcami podobnej oceny jest nie tylko kierownictwo, ale także klient, pożyczkodawca czy certyfikator. Audytorzy skupiają swoje działania na nagromadzaniu jak też analizowaniu dowodów. Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do wewnętrznego, skupia się na wybranych segmentach firmy i przeprowadzany jest rzadko.Audyt finansowy to badanie sprawozdań pieniężnych. Jego zamiarem jest zweryfikowanie, czy dane podawane przez konkretną jednostkę zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Audyt finansowy służy także ocenie stanu majątkowego firmy, albo instytucji. Badanie raportów finansowych to m.in.: kontrola umów, potwierdzenie bilansów środków pieniężnych, rozmowy z pracownikami. Na tej bazie sporządzany jest protokół. Wgląd do diagnozy ma nie tylko kierownictwo, ale także inwestorzy ewentualnie pożyczkodawcy. Jednak auditing to nie sama ocena przedsiębiorstwa lub instytucji, to także wsparcie w rozstrzyganiu problemów z zakresu rachunkowości oraz podatków. Odchylenia z zasady wynikają z nieumyślnych omyłek, które w sposób pejoratywny mogą odbić się na przedsiębiorstwie, dlatego tak ważne jest wykrycie wszelkich komplikacji. Audyt finansowy dopomaga je nie tylko odkryć, lecz często audytorzy doradzają, w jaki sposób wyeliminować takie błędy w przyszłości.

audyt zewnętrzny
Author: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Source: http://www.flickr.com
Wpisując w przeglądarce hasło: obsługa księgowa Warszawa bez problemu odnajdziemy firmy oferujące tego rodzaju usługi. O wiele częściej jednakże przedsiębiorcy poszukują usług z zakresu kadr oraz płac. W tymże celu najprościej wpisać w wyszukiwarkę frazę: kadry i płace Warszawa.

Tags: audyt, umowa, firma, audytor