Leasing pracowniczy jako wydzierżawienie pracowników

Posted on 01/01/2019 7:21am

Leasing pracowniczy to użyczenie pracujących zaangażowanych na stałe w drugiej firmie. By można było mówić o leasingu pracowniczym, musi dojść do zawarcia porozumienia między dwoma pracodawcami, macierzystym i wypożyczającym, w jakim wyznaczany jest okres trwania urlopu bezpłatnego pracującego, jego pozycji i typ wykonywanej pracy.


Firmy uzgadniają również uposażenie takiej osoby. Leasing pracowniczy jest zazwyczaj stosowany przez firmy w sytuacji, kiedy występuje wymóg zrealizowania jednorazowego, albo rzadko powtarzającego się zagadnienia, zastąpienia nieobecnych pracujących, zrealizowania obowiązków, do których pracownicy nie mają niezbędnych upoważnień, albo dopełnienia zatrudnienia z racji tymczasowego deficytu pracowników, głównie w trakcie wzmożeń prac. Umowa z firmą macierzystą jest zawieszana na czas urlopu bezpłatnego, a zatrudniony nie otrzymuje w owym czasie uposażenia od tego pracodawcy. W tym wypadku podpisana jest na ogół umowa o pracę na termin wskazany. Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły o ofercie : Dowiedz się więcej tu.


leasing pracowników
Author: Michael Pollak
Source: http://www.flickr.com


To rozwiązanie pomaga firmie we właściwym kształtowaniu budowy kosztów. Wbrew pozorom, leasing pracowniczy nie jest wykorzystywany tylko w odniesieniu do pracowników o niskich umiejętnościach, lecz także do wysokiej klasy fachowców, a nawet wyższej kadry menedżerskiej. Na takich warunkach nierzadko zatrudniani są pracownicy z Ukrainy.
Największe pożytki z zastosowania leasingu pracowniczego czerpie jednostka, która wypożycza pracowników, a więc leasingobiorca. Z jej perspektywy do najważniejszych pożytków należy zredukowanie stałych kosztów pracy,

Tags: koszt, pracodawca, zyski, termin