Na czym polega dekretowanie faktur?

Posted on 07/10/2020 4:42pm

W epoce komputeryzacji e-faktura jest naturalną konsekwencją przemian, jakie zachodzą w życiu społecznym. E-faktury można napotkać już w niemalże każdej sferze gospodarki.


Wypływa to z zysków, jakie niosą z sobą elektroniczne faktury, czyli ochrona otoczenia, szybsze rozliczenia z interesantem, łatwość wytwarzania i przekazywania faktur.


E-faktury zapewniają firmom oszczędności, stąd większość przedsiębiorstw rezygnuje całkowicie z tradycyjnych, papierowych dokumentów bądź będą one dodatkowo płatne. Prócz tego standaryzacja regulacji z dnia 1 stycznia 2011 r., zapewnia możliwość zastosowania owej opcji zgodnie z prawem.


księgowy
Author: European Commission DG ECHO
Source: http://www.flickr.com
Przepis mówi wyraźnie, w jaki sposób musi być opisana e-faktura, jaka w rozumieniu przepisów jest dowodem rachunkowym. Na fakturze powinno się znaleźć stwierdzenie sprawdzenia i jego klasyfikacja, a co więcej rodzaj opisania w księgach rachunkowych. Całe postępowanie wymaga sporego nakładu pracy działu rachunkowości danej firmy, z tej przyczyny najczęściej stosowane są dopuszczalne uproszczenia, na jakie zezwala ustawa o rachunkowości w sprawie e-faktur. Wielkim uproszczeniem przy dekretacji dokumentów jest wdrożenie w firmie własnych sposobów, a więc np. komputerowego zapisywania wszelkich faktur elektronicznych w naszym systemie księgowo-finansowym. warunkiem wykorzystania takiego podejścia jest jego szczegółowe przedstawienie w polityce rachunkowości.


Jedynie postępując zgodnie z wymienionymi wyżej regułami dekretacja faktur odbywa się zgodnie z wszelakimi wymogami. Z tej przyczyny też właściwie każde przedsiębiorstwo ma obecnie specjalny program (zobacz program do pit online) rachunkowy.

Tags: komputer, dokument, pracy, rozliczenia, warunki