O co chodzi w sprawdzaniu ryzyka zawodowego w miejscu pracy? Na czym to polega, czemu jest potrzebne?

Posted on 26/05/2022 9:13am

Poprzez ryzyko zawodowe rozumieć należy możliwość pojawienia się niepożądanych zagrożeń mających związek z wykonywaną pracą, wywołujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia osób zatrudnionych. Przez to też niezbędna jest regularna ocena ryzyka zawodowego, jakiej celem jest sprawdzenie, co w konkretnym miejscu pracy oraz na danym stanowisku może powodować negatywne skutki zdrowotne.


praca w biurze
Author: Jim Larrison
Source: http://www.flickr.com
Wykonana ocena tego typu będzie dla właściciela firmy podstawą dla wdrożenia środków zmniejszających albo też eliminujących zagrożenia występujące w środowisku pracy. Niezwykle ważne jest również, żeby pracownicy mieli świadomość ryzyka zawodowego, jakie bierze się z wykonywanego przez nich zajęcia, więc obowiązkiem pracodawcy jest bez wątpienia poinformowanie ich o wynikach dokonanej oceny i wdrożonych środkach bezpieczeństwa. Odnosi się to do różnych dziedzin, na przykład czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są na 100 procent bezpieczne, a jeżeli nie, to jakie środki wprowadzono, żeby było bezpieczniej - dużo więcej przeczytasz na tej stronie.

Proces oceny ryzyka zawodowego przebiega identycznie dla każdego stanowiska pracy, można go podzielić na cztery najważniejsze etapy. Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Powinien to być zespół jednostek, które posiadają właściwe przygotowanie do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. W takie prace musi być także zaangażowany pracownik, jakiego miejsce pracy jest oceniane. Następny etap to analizowanie oraz opisanie takiego stanowiska. Dzięki temu możemy ustalić, jakie zadania i w jaki sposób pracownik wykonuje. Następny etap to identyfikowanie zagrożeń, które są właściwe dla danego stanowiska pracy. Dzieje się to w oparciu o rozmowę z osobą zatrudnionym na konkretnym stanowisku jak również listy kontrolne, które zawierają ewentualne zagrożenia oraz wcześniej pozyskane informacje. Pod koniec po opisaniu stanowiska pracy jak również zidentyfikowaniu zagrożeń zespół dokonuje właściwej oceny ryzyka zawodowego.kliknij link workflow faktur workflow faktur


Ocena tego typu polega głównie na nadaniu wartości różnym elementom miary ryzyka. Tak więc pod uwagę bierze się możliwość zdarzenia, skalę skutków powodowanych w wyniku zagrożenia oraz stopień narażenia pracownika. Z pewnością jeżeli ocena ryzyka zawodowego szkolenie może być pomocne, gdyż dzięki temu cały proces może zostać lepiej poprowadzony -

Tags: Ryzyko, straty, zadania