archiwum

Otworzenie każdego biznesu będzie się wiązać z licznymi wymaganiami

Posted on 07/10/2020 4:19pm
archiwalne dokumenty
Author: Random McRandomhead
Source: http://www.flickr.com
Niektóre jak się okazuje mogą być rozciągnięte w czasie nawet na kilka dekad, o czym niejeden przedsiębiorca nawet nie ma pojęcia. A przecież nasze przepisy dokładnie precyzują, jak długo i w jakiej postaci należy archiwizować daną dokumentację, a niestosowanie się zakończyć się może dla właściciela firmy kosztownymi konsekwencjami. W przypadku akt pracowniczych czas ten wynosi kilka dekad, i jest to konieczne do tego, żeby byli pracownicy mogli w przyszłości uzyskać informacje niezbędne do obliczenia emerytury. Wielu przedsiębiorców przetrzymuje wszystkie dokumenty w lokalu firmowym.
Read more >>