otoczenie

Diagnoza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - jak wygląda?

Posted on 25/05/2022 7:15am
inwestycje
Author: macieklew
Source: http://www.flickr.com/photos/macieklew/363785769/
Diagnostyka oddziaływania na środowisko jest jednym z zasadniczych narzędzi kierowania ochroną środowiska w procedurach rozwoju, wpisującym się w regułę unormowanego postępu. Sposób diagnostyki wpływania na środowisko ma przekazać podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy interferencja inwestycji w otoczenie, pozostała zaprojektowana w sposób optymalny i czy pożytki następujące z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, które na ogół są nierealne do uniknięcia.
Read more >>