Dotacje z UE dla mieszkańców Myślenic

Posted on 06/10/2021 7:19am

W ramach rządowego programu, niektórzy pośrednicy finansowi, pomagają uzyskać dotację ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na założenie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca do pracy dla bezrobotnego w Myśleniach. Ważnym elementem programu jest dofinansowanie młodych przedsiębiorców w formie pożyczki na start i rozwój firmy w Myśleniach przy niskim oprocentowaniu 0,44 %, bez żadnej marży, prowizji i ukrytych kosztów.

Pieniądze, Euro
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Dotacja na podjęcie założenia przedsiębiorstwa przeznaczona jest dla osób, które nie mają zatrudnienia oraz nie wykonują inną formą pracy zarobkowej oraz gdy posiada się status studenta albo skończyło się szkołę lub - zobacz na ewidencjamajatku.pl - uczelnię wyższą do 4 lat od dnia ukończenia szkoły tudzież uzyskania tytułu zawodowego. Można również być bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy.Dotacje , np. na podjęcie działalności gospodarczej, odznaczają się następującymi warunkami. Aktualna możliwa wartość pożyczki wynosi do 78 000,00 zł. Oprocentowanie wynosi 0,44% rocznie. Okres spłaty wynosi do 7 lat. Karencja w spłacie kapitału wynosi do jednego roku. Zabezpieczenie spłaty istnieje w formie weksla własnego pożyczkobiorcy lub poręczenia osoby fizycznej. Dofinansowanie na stworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, zadedykowana jest podmiotom posiadającym działalność gospodarczą; niepublicznym szkołom, niepublicznym żłobkom, klubom dla pociech; osobom fizyczny, prawnym lub jednostkom organizacyjnym, nie mających osobowości prawnej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w Myślenicach.

Warunki i zabezpieczenia pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnego w gminie Myślenice są następujące.

Uwaga! Przygotowaliśmy dla Ciebie kolejny wpis - a tam najnowsza treść (https://bankrumia.pl/o-banku/pozostale-informacje/) na ten temat. Przejrzyj go obowiązkowo i życzymy miłej lektury.

Obecna możliwa wartość dofinansowania wynosi do 23 000,00 zł. Oprocentowanie wynosi 0,44% w skali roku. Czas spłaty wynosi do 3 lat. Zabezpieczenie spłaty jest w formie weksla własnego pożyczkobiorcy albo poręczenia osoby fizycznej albo inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego, będącego na terenie Myślenie. Program dotacyjny w Myśleniach realizowany jest do końca 2016 roku.

Tags: dotacje, finanse, pożyczki