Opłaca się pomyśleć o wdrożeniu Business Intelligence, które umożliwi zaplanowanie działań biznesowych oraz przyspieszy realizację celów operacyjnych

Posted on 03/06/2019 7:04am

Efektywne zarządzanie firmą przyświeca każdemu menadżerowi zorientowanemu na cel. Obecnie dostępnych jest wiele programów i narzędzi, których podstawową rolą jest wsparcie procesów zarządzania na każdym etapie. Jednym z rozwiązań jest na pewno Business Intelligence.

BI jest powszechnie znane jako proces przetwarzania danych aby uzyskać większą wiedzę na temat zachodzących zjawisk i procesów w firmie. Najpierw niezbędne jest kompleksowe pozyskanie danych. W tym celu tworzy się specjalne ich hurtownie, czyli bogate zbiory danych, pochodzących z rozmaitych systemów informatycznych danej firmy. Zgromadzone w jednym miejscu pozwalają na przeprowadzenie kompleksowych analiz i sporządzenie raportów przedstawiających procesy wewnątrz zakładowe. Zachowanie danych w jednym miejscu pozwala więc na kompleksowe podejście do zarządzania, jako że pozwala na rzetelniejszą ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie. Za pomocą dedykowanych narzędzi analitycznych zebrane dane zostają przełożone i zinterpretowane zapewniając doskonałe zaplecze dla systemu zarządzania - doczytaj tworzenie baz danych.

praca przy laptopie
Author: MBWA PR
Source: http://www.flickr.com
Co daje nam zastosowanie BI w firmie? Przede wszystkim można poprawić swoją konkurencyjność. Jest to możliwe na wielu płaszczyznach. Zebrane i przekształcone dane umożliwiają wykrycie błędów oraz zaakcentowanie mocnych stron firmy. Następną zaletą jest wzrost efektywności. Zgromadzenie danych, które zostają zinterpretowane pod kątem zwiększenia efektywności stanowi jeden z elementów zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wpływa na niego także efektywniejsze funkcjonowanie firmy dzięki skuteczniejszemu przepływowi informacji oraz efektywnemu zarządzaniu wiedzą.

Źródło artykułu -BI to innowacyjny sposób wspomagania zarządzania w firmie, który znajduje zastosowanie w wielu obszarach działalności – finansowym m.in. przez analizę kosztów, rynku finansowego itp., zarządzania produkcją, m.in. poprzez identyfikację dynamiki wzrostu, analizowanie problemów w zwiększeniu produktywności, lub też w obrębie obsługi klienta – poprzez analizę kontaktów z klientami, analizę satysfakcji klienta itp. Z tego też powodu warto pomyśleć o zainwestowaniu w BI i zastosowaniu różnych aplikacji, które z jednej strony umożliwią zaplanowanie działań biznesowych, a z drugiej wesprą komunikację w przedsiębiorstwie i realizację wszystkich celów.

Tags: wiedza, Zarządzanie, firma, produkcja, konkurencyjność