Zmiany w kwocie wolnej od podatku - Pity 2016

Posted on 08/02/2019 7:33am

Podatników czekają zmiany, bowiem od 1 stycznia 2016 roku mają zacząć funkcjonować przepisy podwyższające tzw. kwotę wolną od podatku. Jakie będzie to miało skutki dla budżetu kraju, pracowników i pracodawców?Zmiany spowodują, iż będzie żyło się lepiej, a może wręcz odwrotnie? Aktualnie kwota wolna od podatku to 3091 zł i nie była zwiększana od wielu lat. Projekt ustawy, zaproponowany przez prezydenta ma to zmienić i urealnić w stosunku do obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej.

deklaracja pit
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Projekt zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Adekwatnie do zwiększenia progu wolnego od podatku, ta zmniejszająca również zostanie podniesiona - z 556,02 zł do 1440 zł. Co program PIT (zobacz rozliczenie pit 37 przez internet) oznacza dla budżetu kraju? – mniejsze wpływy z podatku od osób fizycznych. Niesie to pewne, negatywne konsekwencje dla samorządów terytorialnych, których sporą część budżetu, blisko 40% stanowią właśnie wpływy z tego tytułu. Optymiści jednak zakładają, że dzięki opisanemu rozwiązaniu powinien nastąpić wzrost konsumpcji, a to przełoży się na zwiększenie wpływów do budżetu kraju od osób fizycznych. Czy PITy 2016 okażą się strzałem w dziesiątkę czy wręcz przeciwnie jeśli chodzi o finanse kraju, okaże się w praktyce. Specjaliści twierdzą, iż program PIT 2016 jest doskonałym rozwiązaniem dla pracowników i pracodawców - . Piersi z wymienionych powinni osiągać realnie wyższe zyski z tytułu pracy, ponieważ wzrost kwoty wolnej od podatku przełoży się na wzrost wynagrodzenia netto. Pracodawcy z kolei nie zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami, w praktyce więc będą mogli lepiej wycenić pracę swoich podwładnych, bez konieczności uszczuplania budżetu firmy - przeczytaj.rozliczanie podatków
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Kwota wolna od podatku ma być podniesiona w skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził iż system podatkowy powinien mieć na uwadze możliwość uniesienia przez podatnika nakładanego podatku, uzależnionego od jego zdolności dochodowych. Trybunał Konstytucyjny określił także, że aktualny system jest wadliwy, ponieważ uzależniony jest od statusu gospodarczego kraju, a tak nie może być w kraju demokratycznym. W jakim stopniu PITy 2016 przyczynią się do realnej poprawy życia typowego Polaka, bez straty dla budżetu kraju, jednostek samorządu terytorialnego a także pracodawców zarówno dużych jak i średnich i małych firm dowiemy się na początku roku, to jest po wejściu ustawy w życie.

Tags: podatki, budżet, zysk, dochód